Samarbeidere

Syklist velkommen bedrift

Syklist velkommen bedrift

Skal du sykle mellom Voss og Bergen, har du store naturopplevelser i vente – høye fjell, dype daler og trange fjorder. Du sykler i en spennende og variert natur og kulturlandskap. Naturen er nær og fiskelykken ligger like ved veien hvis du vil fiske i fjord, vann eller elv.

Ruten kan sykles alene, eller som en fortsettelse i forbindelse med Rallarvegen

Ekso Villfisk

Ekso Villfisk

Ekso Villfisk og den lokale fiskeforening har sidan år 2000 drive eit intensivt utfiskingsarbeid. Ved bruk av småmaska garn vert fiskebestanden tynna med ca. 12000 fisk pr. år. I tillegg til bestandstynning vert det kvart år sett ut ein del større fisk frå Ekso Villfisk sitt kultiveringsanlegg i Sødalen.

Eksingedalen.no

Eksingedalen.no

Vossamoro

Vossamoro

Vossamoro har lang erfaring med tilrettelegging og gjennomføring av sommar og vinter aktivitetar

for store og små grupper. Me tilbyr eit breitt utval av aktivitetar som passar for alle uansett alder og skostørrelse. Me arrangerar aktivitetar for bedrifter, prosjekt grupper, offentlege innstansar, blå turar, barne og ungdoms grupper, idrettslag, foreningar, vennelag og utdrikningslag.

Vossamoro har hovudbase i Bavallen, men me er mobile og arrangerar aktivitetar for firma - og grupper også andre stader i Voss kommune og i nærliggande kommunar.